Chính sách Miễn Trừ Trách Nhiệm cho Thương Hiệu game “GO88 T”

  1. Chấp nhận và hiểu rõ: Bằng cách sử dụng ứng dụng hoặc trang web của Thương Hiệu game “GO88 T”, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng việc tham gia và chơi game có thể mang lại rủi ro và không đảm bảo kết quả. Chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc và tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định và hành động cá nhân trong quá trình sử dụng ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

  2. Miễn trừ trách nhiệm về kết quả: Thương Hiệu game “GO88 T” không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các mất mát tài chính, thiệt hại, tổn thương hoặc phiền hà do việc thua lỗ, sai sót, hoặc hành vi của người chơi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan đến ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

  3. Miễn trừ trách nhiệm về tính bảo mật: Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, Thương Hiệu game “GO88 T” không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc rò rỉ thông tin cá nhân nào xảy ra do các hành vi trái phép của bên thứ ba hoặc các vấn đề nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

  4. Miễn trừ trách nhiệm về nội dung bên ngoài: Ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba hoặc nội dung do bên thứ ba tạo ra. Thương Hiệu game “GO88 T” không chịu trách nhiệm đối với tính xác thực, tính đúng đắn, hoặc tính pháp lý của nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên các trang web bên thứ ba.

  5. Cân nhắc và quyết định cá nhân: Mọi quyết định cá nhân và hành động trong quá trình sử dụng ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi đều là trách nhiệm của người chơi. Chúng tôi khuyến nghị bạn tự cân nhắc và đánh giá rủi ro trước khi tham gia bất kỳ hoạt động nào và sử dụng thông tin và dịch vụ của chúng tôi.

  6. Thay đổi chính sách: Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách Miễn Trừ Trách Nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo qua ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc người chơi chấp nhận chính sách mới.

Chính sách Miễn Trừ Trách Nhiệm này đã được thiết lập để bảo vệ lợi ích và quyền lợi của cả Thương Hiệu game “GO88 T” và người chơi. Bằng việc sử dụng ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chính sách này.