Chính sách Bảo mật Thông tin Người dùng cho Thương Hiệu game “GO88 T”

Chúng tôi, Thương Hiệu game “GO88 T”, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách nghiêm túc và tôn trọng quyền riêng tư. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

 1. Thu thập thông tin cá nhân Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, và các thông tin khác liên quan khi người dùng đăng ký tài khoản, gửi phản hồi hoặc tham gia các hoạt động trên ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.

 2. Sử dụng thông tin cá nhân Thông tin cá nhân của người dùng có thể được sử dụng để:

 • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng.
 • Gửi thông tin liên quan đến tài khoản và cập nhật về sản phẩm và dịch vụ.
 • Phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi.
 • Gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị với sự đồng ý của người dùng.
 1. Bảo mật thông tin cá nhân Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sử dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người dùng một cách trái phép.

 2. Chia sẻ thông tin cá nhân Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 3. Cookie Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin và cải thiện trải nghiệm người dùng trên ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. Người dùng có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối các cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc truy cập và sử dụng một số tính năng của ứng dụng hoặc trang web.

 4. Sửa đổi chính sách Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo qua ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận chính sách bảo mật mới.

 5. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc được cung cấp trên ứng dụng hoặc trang web.

Chính sách bảo mật thông tin người dùng của Thương Hiệu game “GO88 T” được thiết lập với sự quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật của người dùng. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo rằng mọi thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng theo đúng mục đích đã nêu trong chính sách này.